Wally 發表於 2012-09-17 23:38:58

HKLTA 危險化學品手冊 Handbook of Hazardous Chemicals

HKLTA 危險化學品手冊 Handbook of Hazardous Chemicals
      
為實驗室技術員必備參考書之一

港幣150元一本(連運費)港幣100元一本(自行到協會取貨)
請 電郵 協會查詢(附上會員姓名、編號及聯絡電話)
頁: [1]
查看完整版本: HKLTA 危險化學品手冊 Handbook of Hazardous Chemicals